Nezadovoljstvo Nova Liburnije d.o.o. donesenim odlukama Nadzornog odbora LRH

U uredu gradonacelnika Dujmica danas je održana konferencija za medije na kojoj su gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic, nacelnik opcine Mošcenicka Draga Rikardo Staraj, zamjenik nacelnika Opcine Lovran Toni Družeta, nacelnik Opcine Matulji Mario Cikovic i clanica Nadzornog odbora LRH dr. sc. Andrea Rudancic istaknuli nezadovoljstvo odlukama koje je donio Nadzorni odbor LRH, a koje se odnose na prestanak ugovora o obavljanju poslova predsjednika i clana Uprave društva Igora Šehanovica te isplate visokog bonusa g. Šehanovicu. Radi se o odlukama: a) davanja suglasnosti na sklapanje Sporazuma o prestanku ugovora o obavljanju poslova predsjednika Uprave društva od 1. listopada 2011., b) opoziva s ucinkom na dan 30. lipnja 2018. s funkcije predsjednika i clana Uprave Društva g. Igor Šehanovic s ucinkom na dan 30. lipnja 2018. i kojom se za predsjednika Uprave Društva imenuje g. Giorgio Cadum na vrijeme od 30.lipnja 2018. do 01. listopada 2019.; c) Prijedloga odluke br. 10/69/18 kojom se daje suglasnost na sklapanje Aneksa Ugovora o obavljanju poslova clana Uprave društva od 01. listopada 2011. te d) Prijedlog odluke br. 10/70/18 kojom se donosi izmjena i dopuna Poslovnika o radu uprave Društva. Gradonacelnik Dujmic naglasio je da je Nova Liburnija d.o.o., ciji su vlasnici cetiri liburnijske jedinice lokalne samouprave – Grad Opatija i Opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga, vlasnici paketa od 25 posto plus jedne dionice u tvrtki LRH d.d., kao i da su clanovi Liburnije Nove koji su u Nadzornom odboru LRH, a to su Andreja Rudancic i Helena Masaric, glasale protiv tih odluka. – Isticemo da se Nova Liburnija d.o.o. kao vlasnik dionica društva LRH d.d. izražava negodovanje donošenjem navedenih odluka prvenstveno iz razloga što smatramo da su iste suprotne interesima društva LRH d.d. Takoder izražavamo negodovanje što predloženim odlukama nije priloženo nikakvo obrazloženje razloga koji su doveli do opoziva predsjednika uprave odnosno razloga koji su doveli do zakljucenja sporazuma, a posebice obrazloženje prijedloga za isplatu bonusa, kazao je gradonacelnik Dujmic. Pojasnio je da, iako Nova Liburnija d.o.o te njeni osnivaci Grad Opatija, Opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga nacelno nemaju ništa protiv promjene predsjednika uprave, ali su nezadovoljni odnosom postojece Uprave prema lokalnim zajednicama, a posebice odnosom prema zaposlenicima i kadrovskom politikom tvrtke, cinjenica je da je poslovanje LRH d.d. bilo zadovoljavajuce te da su poslovni rezultati tvrtke u proteklim godinama bili izuzetno dobri. Sama cinjenica da odlazi predsjednik uprave, a da ostali postojeci clanovi Uprave ostaju, govori da se u pogledu njihovog  nezadovoljstva stvari nece u bitnom promijeniti. – Stoga smatramo da razlozi za zakljucenje sporazuma o prestanku Ugovora o radu sa predsjednikom uprave ne mogu biti nezadovoljstvo njegovim radom, iz cega bi možebitno proizlazilo opravdanje za isplatu bonusa, što potvrduje cinjenica da je Uprava od strane Skupštine društva LRH d.d. dobila razrješnicu za 2017.godinu. Ako pak razlozi za zakljucenje sporazuma leže u osobnoj odluci samog predsjednika uprave, o cemu se špekuliralo u medijima, tada se ne može nicime opravdati ugovaranje i isplata bonusa. Osim toga predsjednik uprave, koliko nam je poznato svake je godine dobivao vrlo izdašne nagrade za uspješnost te i stoga cudi da mu se još jednom za istu stvar isplacuje „nagrada“. Razlozi mogu u konacnici biti i neke druge naravi, ali je kljucno da ce društvo LRH d.d. zakljucivanjem predloženog sporazuma trpjeti znatnu financijsku štetu., iako obveza isplate bonusa po nama ne postoji. Ukupan iznos troškova koje ce LRH imati veci je od neto dobiti društva za 2017.godinu i cini preko 30% svih troškova osoblja koje je LRH d.d. imala u 2017.godini. Koliko nam je poznato, iznos za isplatu bonusa uopce nije predviden financijskim planom društva za 2018.godinu te je neozbiljno bilo predložiti i prihvatiti ovakav prijedlog bez da se prethodno utvrdi kako ce se to odraziti na važeci financijski i poslovni plan društva odnosno na poslovanje društva u cjelini. Nadalje, svjedoci smo poteškoca koje turisticka privreda ima u pronalaženju dovoljnog broja kvalificiranih radnika. LRH d.d. nije izuzeta od tog problema, vec upravo suprotno, problemi sa radnom snagom u LRH d.d. još su izraženiji u odnosu na druge poslovne subjekte u okruženju što je posljedica loše kadrovske politike tvrtke koja ce, ako se nešto znacajno ne promjeni, rezultirati u konacnici slabijim financijskim rezultatima i gubicima po tvrtku. Stoga smatramo da bi se, u interesu tvrtke i svih njenih dionicara, iznos predviden za isplatu bonusa predsjedniku uprave, prije trebao upotrijebiti za povecanje placa u LRH d.d radi zadržavanja postojecih kadrova te privlacenja novih kvalitetnih ljudi, u cilju pružanja kvalitete usluga koja odgovara kategorizaciji hotela kao i tradiciji Opatije i citave Liburnijske rivijere. To je preduvjet da LRH d.d. nastavi sa pozitivnim poslovnim rezultatima. Na osnovi svega navedenog clanovi Nadzornog odbora LRH d.d. izabrani na prijedlog Nove Liburnije d.o.o. glasovali su protiv predloženih odluka. Osim toga da su spoznaje o mogucem zakljucenju sporazuma sa predsjednikom uprave bile poznate prije Skupštine LRH d.d. na kojoj se razmatrala Odluka o raspodjeli dobiti iz 2017.godine, tada Nova Liburnija d.o.o. zasigurno ne bi glasala za prijedlog da se ostvarena dobit raspodjeli u zadržanu dobit vec da se isplati kao dividenda dionicarima, kazali su predstavnici Grada Opatije i opcina Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga. Nacelnik opcine Mošcenicka Draga Rikardo Staraj istaknuo je da su najavljene investicije nekih LRH objekata u M. Dragi, tocnije uredenje Hotela Mediteran koji je u centru mjesta, medutim komunikacija s menadžmentom LRH je vrlo loša i teško uspostavljaju bilo kakve kontakte i dogovore te ne zna što ce se dalje odvijati. Na nedostatak komunikacije požalio se i zamjenik nacelnika Opcine Lovran Toni Družeta, koji je naglasio da je u Lovranu vec niz godina zatvoreno više hotelskih objekta, poput Primorke, depandanse Marina, Hotela Miramar i Hotela Danica, a koji su se mogli urediti iznosom bonusa g. Šehanovica ili pak je taj iznos mogao biti preusmjeren radnicima te zakljucio kako se radi o neodgovornosti i prema radnicima i prema cijeloj destinaciji.  

Opatija