Obavijest kandidatima za radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda

         Kako je procelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti donio Odluku o poništenju natjecaja  za prijam u službu višeg strucnog suradnika za utvrdivanje i naplatu prihoda, koja odluka je objavljena na web stranici i oglasnoj ploci Grada Opatije dana 04. listopada 2018.g., to se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od 26. 09. 2018.g. stavlja izvan snage, te se pisano testiranje zakazano za dan 20. listopada 2018.g. u 09,00 sati nece održati.                                                                                     PREDSJEDNICA POVJERENSTVA                                                                                      Jasna Lovrovic Kirincic, dipl. iur. v.r.

Opatija