Obavijest – Komunalna naknada za 2019.

Obavještavamo sve vlasnike ili korisnike nekretnina – obveznike placanja komunalne naknade da ce pocetkom mjeseca veljace Grad Opatija poceti dostavljati NOVA RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI s UPLATNICAMA ZA 2019. GODINU. Bitno je naglasiti da se iznos koji su do sada obveznici ukupno placali godišnje nece promijeniti. Jedini slucajevi kod kojih postoji mogucnost promjene iznosa zaduženja za komunalnu naknadu jesu kod onih obveznika kod kojih su izvršene ispravke u evidencijama kako bi se uskladilo stanje u evidencijama sa stvarnim stanjem. Razlika je u odnosu na dosadašnja rješenja samo u tome da se sada rješenjem utvrduje ukupni godišnji iznos komunalne naknade, a ne više mjesecni iznos. Kako se radi o obimnom poslu, u kratkom roku za ažuriranje evidencija te pripremu rješenja i uplatnica za sve obveznike na podrucju Grada Opatije, rješenja s uplatnicama bit ce dostavljena pocetkom veljace. Stoga obavještavamo da ce dospijece placanja mjesecnog obroka za mjesec sijecanj izuzetno u 2019. godini biti produljeno do kraja veljace.

Opatija