Obavijest korisnicima javne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada

Komunalac d.o.o. Jurdani organizirao je skupljanje božicno novogodišnjih drvca. Nakon upotrebe zamoljeni su gradani da ih odlože pored spremnika na javnoj površini odnosno na mjestima gdje su se nalazili spremnici prije dodjele pojedinacnih spremnika za domacinstva te da se ne odbacuju u okoliš. Akcija traje do 22. sijecnja 2019. godine.

Opatija