Obavijest o podnesenom zahtjevu

Obavijest o podnesenom zahtjevu

Obavještava se javnost da je sin gradonacelnika Ive Dujmica, Davor Dujmic podnio Gradu Opatiji zahtjev za davanje suglasnosti za dobivanje gradevinske dozvole na k.c. 304, k.o. Icici  i k.c. 307, k.o. Icici  u vlasništvu podnositelja zahtjeva te na k.c. 305- pašnjak od 30 m2, k.o. Icici u vlasništvu Grada Opatije, uz zahtjev za kupnju predmetne nekretnine. Gradonacelnik Ivo Dujmic je dana 27.09. 2017. godine podnio zahtjev Povjerenstvu za odlucivanje o sukobu interesa za davanjem uputa o postupanju u navedenom predmetu. Sukladno mišljenju Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa od 19. listopada 2017. godine Broj: 711-1-1715-M-218/17-02-8, a u cilju zaštite vlastitog integriteta i vjerodostojnosti  te ocuvanja povjerenja gradana u tijela javne vlasti, kao i radi otklanjanja svake sumnje da je obnašanje dužnosti gradonacelnika koristio za probitak povezane osobe, gradonacelnik Ivo Dujmic je ovlastio zamjenika gradonacelnika dr.sc. Emila Priskica da zastupa Grad Opatiju u navedenom predmetu te da donese sve Odluke u okviru nadležnosti Gradonacelnika.

Opatija