Obavijest o prijmu u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za odnose s javnošću

U postupku prijma u službu (Natjecaj za prijam u službu koji je objavljen 16. svibnja 2018. godine) na radno mjesto viši strucni suradnik za odnose s javnošcu, na neodredeno vrijeme, primljena je Ljiljana Vidmar-Erjavac, dipl. novinarka, iz Kastva.

Opatija