Obavijest o prijmu u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za tehničke poslove

U postupku prijma u službu (Natjecaj za prijam u službu koji je objavljen 10. kolovoza 2018. godine) na radno mjesto viši strucni suradnik za tehnicke poslove, na neodredeno vrijeme, primljen je Matej Popeškic, magistar inženjer gradevinarstva iz Mošcenicke Drage.

Opatija