Obavijest o prijmu u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje imovinom

U postupku prijma u službu (Oglas za prijam u službu koji je objavljen 13. lipnja 2018. godine) na radno mjesto viši strucni suradnik za upravljanje imovinom, na odredeno vrijeme radi zamjene odsutne djelatnice do njezina povratka s bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, primljena je Lorena Zubalic, diplomirana pravnica iz Jurdana. 

Opatija