Obavijest o privremenoj zabrani izvođenja radova

Obavještavamo sve investitore, odnosno izvodace radova, da temeljem Odluke o privremenoj zabrani izvodenja radova (SN PGŽ 39/14. i 32/17.), nastupa zabrana izvodenja gradevinskih radova, koji se odnose na zemljane radove i izgradnju konstrukcije svih vrsta gradevina, i to: od 01. lipnja do 15. rujna 2019.,  za podrucje naselja Opatija, Icici, Ika, Pobri i Opric, od 15. lipnja do 15. rujna 2019., za podrucje naselja Dobrec i Poljane,  u dane blagdana, te nedjeljama za podrucje naselja Mala Ucka, Vela Ucka i Veprinac. Na podrucjima, u razdoblju i vremenu privremene zabrane izvodenja  radova, Odlukom gradonacelnika isti se nece odobravati, iznimno temeljem pisanog odobrenja gradonacelnika, i to iskljucivo ako se radi:  –  o radovima koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje komunalne djelatnosti,  – o radovima od znacaja za turizam i gospodarstvo, odnosno o vecim projektima od posebnog interesa. Zahtjevi za odobravanje tih radova moraju biti podneseni najkasnije 15 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi.      

Opatija