Obavijest o vlasničkoj strukturi

  KLASA: 711-01/17-01/3 URBROJ:2156/ 1-03/01-19-5 U Opatiji, 22.2.2019. godine                                                  –  GRADSKO VIJECE GRADA OPATIJE                                                                        Vijecnicima, svima                                                  – VIJECE ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA                                                                        – o v d j e –   PREDMET: obavijest o vlasnickoj strukturi Marea d.o.o.             Poštovani,             sukladno tocki III. Mišljenja Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa KLASA: 711-I303-M-14/19-04-17 od 1.2.2019., u postupku odlucivanja o izdavanju koncesijskog odobrenja na plaži Icici tvrtki Marea d.o.o. obavještavam vas da je jedini imatelj udjela u trgovackom društvu moja supruga Dajna Dujmic, iz Icica, Poljanska cesta 21.                 S poštovanjem,                                                                                        GRADONACELNIK                                                                                               Ivo Dujmic, ing.  

Opatija