Odgovor na vijećničko pitanje Neve Slani o osnivanju prava služnosti na k.č. 729/287 k.o. Pobri

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Predsjednica Gradskog vijeća postavila je vijećničko pitanje u ime Kluba vijećnika vezano za dostavu Ugovora o osnivanju služnosti na k.č. 729/287 k.o. Pobri.  Nastavno na traženo, u nastavku je priložen Ugovor o osnivanju prava služnosti od 27. ožujka 2017.g.

Priloženi dokumenti

Opatija