Opatija nije dala suglasnost za poskupljenje vode

Opatija nije dala suglasnost za poskupljenje vode

    Grad Opatija zaprimio je zahtjev Liburnijskih voda d.o.o. za izdavanje suglasnosti za povecanje cijene vodnih usluga (vode, odvodnje i procišcavanja). Grad Opatija nije suglasan s predloženim povecanjem cijene vodnih usluga te je o tome obavijestio Liburnijske vode. Grad Opatija bi eventualno bio suglasan s povecanjem cijene vodnih usluga samo u stavci procišcivanja otpadnih voda, no samo i iskljucivo pod uvjetom da na takvo što pristanu i ostale jedinice lokalne samouprave koje su clanovi društva Liburnijske vode d.o.o. pa predlaže takav prijedlog uvrstiti na dnevni red Skupštine društva.  Skupština ne može donijeti jedinstvenu odluku o povecanju cijene vode, jer odluku donosi celnik svake lokalne samouprave za svoj grad ili opcinu. Važno je reci i da su Liburnijske vode d.o.o. zahtjev za povecanje cijene vodne usluge poslale jer za to imaju zakonsku obvezu. Naime, povecanje cijene vodnih usluga Liburnijske su vode d.o.o. predložile iz razloga uskladenja sa  cl.4. i 5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (N.N. br. 112/10), a temeljem nalaza obvezne revizije, unatrag nekoliko godina, o neuskladenosti sadašnje cijene I troškova koje cijena mora pokrivati. Obveza revizije i izvještavanja Vijeca za vodne usluge o nalazu revizije i poduzetim mjerama proizlazi iz cl. 207a Zakona o vodama N.N.56/13. Isto vrijedi i za uvodenje cijene procišcavanja s obzirom da je procišcivac u Icicima u funkciji od 2015.godine, a JLS nisu prihvatile povecanje cijene za novu uslugu.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija