Organizacija rada Dječjeg vrtića Opatija za pedagošku 2018/19.godinu

Danas ce tijekom dana na oglasnim plocama u svim objektima Djecjeg vrtica Opatija biti objavljeni rezultati upisa u Djecji vrtica Opatija za sljedecu pedagošku godinu. Sva djeca s podrucja Grada Opatije koja su zadovoljavaju uvjete bit ce upisana u Djecji vrtic Opatija. Upisano je 70-tak djece više nego prošle godine, a posebno raduje povecanje broja jaslickih grupa, od prijašnje dvije  sada imamo šest jaslickih grupa. Vrtic je izvršio sve pripremne aktivnosti kako bi, po prvi puta do sada, s radom zapocela i grupa u kojoj su osigurani uvjeti za djecu ciji roditelji rade u smjenama.  Ocekujemo da cemo nakon tehnickog pregleda novog Djecjeg vrtica koji je zakazan za 17.7.2018. godine dobiti uporabnu dozvolu, te cemo nakon toga organizirati „Dane otvorenih vrata“ kako bi se javnost mogla razgledati nove vrijedne objekte Djecjeg vrtica. O tocnom terminu javnost ce biti pravodobno obaviještena. Zahvaljujemo se roditeljima na strpljenju i razumijevanju jer je objava rezultata kasnila medutim rad u sljedecoj pedagoškoj godini zapocinje u novom objektu s povecanim brojem grupa i složenijom organizacijom rada, a pristiglo je puno prijava koje je trebalo detaljno i pažljivo obraditi.

Opatija