Park Tomaševac dostupan građanima!

   Grad Opatija dobio je pravomocnu presudu kojom je uvažena Žalba grada za smetanje posjeda Parka Tomaševac. Rješenjem drugostupanjskog Županijskog suda u Šibeniku potvrdeno je da je Grad Opatija ispravno postupio kada je putem komunalnog redara naložio Parkovima d.o.o. uklanjanje ograde i vrata postavljenih na ulaz u park te  sanitaru sjecu parkovne površine .  Postupak protiv Grada Opatije voden je radi smetanja posjeda. Protiv rješenja Opcinskog suda u Rijeci od 28. studenog 2018., koje je bilo u korist tužiteljice, Grad Opatija je podnio Žalbu temeljenu na tome da je predmet spora javno dobro u opcoj uporabi pa se na to podrucje ne može odnositi posjedovna zaštita, odnosno da se postupalo u skladu s javnim ovlastima u održavanju javnih površina i vršenju sanitarne sjece na temelju rješenja UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije. Grad Opatija kao upisani zemljišno-knjižni vlasnik parka Tomaševac (u novoj katastarskoj izmjeri upisan kao – Javno dobro u opcoj upotrebi u vlasništvu Grada Opatije), otvorio je za javnost park površine 3.137 m2 u travnju prošle godine, kada su uklonjena tri ulazna portuna koja su prijecila ulaz u njega i izvršena sanitarna sjeca cijele površine, no zbog sudskog postupka portuni su morali biti privremeno vraceni. Grad Opatija ce uciniti sve pravne radnje u zaštiti imovine Grada i osigurati da Park Tomaševac bude dostupan svim gradanima i posjetiteljima te da prolaz s glavne Ulice maršala Tita do plaže Tomaševac i obalne šetnice ostane prohodan.    

Opatija