Poštivanje odredba gradske odluke o opskrbi objekata u sezoni

U cilju omogucavanja protocnosti prometa u turistickoj sezoni odnosno smanjivanja prometnih gužvi u Opatiji, pozivamo sve sudionike u prometu, vlasnike trgovackih, ugostiteljskih i drugih objekata da se pridržavaju odredbi važece Odluke o uredenju prometa na podrucju Grada Opatije koje se odnose na snabdijevanje odnosno opskrbu objekata. Slijedom navedenog snabdijevanje trgovina, hotela i drugih objekata može se obavljati u vremenu od 05.00 do 07.00 sati, uz izuzetak dozvole za snabdijevanje tržnice u vremenu od 05.00 do 08.30 sati. Prometno i komunalno redarstvo Grada Opatije pojacano ce obavljati nadzor te ce nakon 1. srpnja 2018. godine, u slucaju nepoštivanja predmetnih odredbi (tolerancija do 09.00 sati za sve objekte), unutar svojih nadležnosti na licu mjesta naplacivati novcane kazne odnosno pokretati odgovarajuce prekršajne postupke.

Opatija