Povlačenje prijedloga odluka sa 13. sjednice Gradskog vijeća

  KLASA: 944-01/16-01/40 URBROJ: 2156/01-03/01-18-13 Opatija, 27.7.2018.                                                                                    GRADSKO VIJECE GRADA OPATIJE                                                                                   n/r predsjednika dr.sc. Roberta Kurelica                                                                        Predmet: Povlacenje prijedloga odluka sa 13. sjednice Gradskog vijeca               Poštovani predsjednice Gradskog vijeca,             uvažavajuci u medijima iznesene oprecne stavove vijecnika predstavnicke vecine u  Gradskom vijecu (AM, SDP, HSU, IDS, UK) vezano uz proracunom planiranu prodaju nekretnina (Novi list od 8.6.2018. „Stop prodaji vrijedne gradske imovine“, Novi list od 14.6.2018. „na Gradsko vijece vrši se sve veci pritisak kako bi se prodala gradska imovina.“, Novi list od 13.7.2018. „Stranke okupljene u predstavnicko vecini Gradskog vijeca tumace da njihova koalicija dosad nije sprijecila prodaju nijedne opatijske nekretnine“) obavještavam Vas da povlacim s dnevnog reda 13. sjednice Gradskog vijeca sazvane za 31.7.2018. u 16,00 sati sljedece tocke dnevnog reda:   6. Prijedlog odluke o zaduženju 7. Prijedlog I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture     za 2018. godinu 8. Prijedlog I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.     godinu 9. Prijedlog odluke o izmjeni programa utroška spomenicke rente za 2018.godinu 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po      Godišnjem obracunu Proracuna za 201. godinu 11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proracuna Grada Opatije za 2018. godinu 12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju proracuna Grada Opatije       za 2017. godinu               U rujnu mjesecu 2018. godine predložit cu Gradskom vijecu donošenje odluke o raspisivanju natjecaja za prodaju zgrade sadašnjeg djecjeg vrtica, jer ce nova pedagoška godina zapoceti s radom u novootvorenom objektu, a prodaja ove nekretnine planirana je u važecem proracunu Grada Opatije, kojeg je Gradsko vijece usvojilo dana 14.12.2017. godine. Sukladno predloženom, predložit cu izmjenu proracuna Grada Opatije za 2018. godinu i visinu kreditnog zaduženja.               S poštovanjem,                                                                                       Gradonacelnik                                                                                   Ivo Dujmic, ing.

Opatija