Predstavljanje međunarodnih aktivnosti DGV-a

  Društvo naša djeca Opatija u okviru projekta „Igrom ucimo o gradu“ kojeg provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru projektne aktivnosti „Svaki glas je važan“ organiziralo je predstavljanje medunarodnih aktivnosti DGV-a, uz podršku kampanji Eurochilda „Glasaj za djecu“ u Villi Antonio. Na predstavljanju mnogobrojnih projekata koje opatijsko Društvo naša djeca vec godinama uspješno provodi sudjelovali su vijecnici XI. saziva DGV-a, bivši vijecnici i forumaši DND-a, danas srednjoškolci i studenti, ucenici polaznici programa Gradanskog odgoja iz opatijske i lovranske osnovne škole, ravnatelji škola i vrtica, zamjenik gradonacelnika Grada Opatije dr. sc. Emil Priskic te kandidati s kandidacijskih lista za izbore za Europski parlament s podrucja Primorsko-goranske županije. Pozivu su se odazvali Romana Jerkovic (SDP), Majda Manjgotic Paravic (Unija Kvarnera) te Nebojša Zelic (Možemo! – politicka platforma). Sanja Škoric, tajnica DND-a Opatija, predstavila je Konvenciju UN-a o pravima djeteta koja je usvojena 1989. godine te ove godine obilježavamo 30 godišnjicu njena donošenja. Republika Hrvatska je Konvenciju ratificirala 1991. godine. Vijecnici XI. saziva DGV-a Vedrana Mihaljevic i Jan Galic predstavili su program rada svoga dvogodišnjeg saziva, koji je nedavno završio, Lucija Brajkovic rezultate istraživanja „Europa kakvu djeca žele“. Dosadašnja djecja gradonacelnica Petra Deranja i Jan Galic govorili su o medunarodnim aktivnostima DGV-a i DF-a, a o nedavnom sudjelovanju na konferenciji u Rumunjskoj i o Bukureštanskoj deklaraciji o aktivnoj djecjoj participaciji Vedrana Mihaljevic i Raffael Matacin. Vijecnice XI. saziva Romina Brnecic i Hana Kulišic predstavile su kampanju „Glasaj za djecu i postani Prvak djecjih prava“. – Sve pohvale idu XI. sazivu našeg DGV-a. Pokazali su se vrlo uspješni u realizaciji raznih programa, kao i po usvojenom znanju. Vjerujem da ce i upravo izabrani XII. saziv biti isto tako uspješan, rekao je zamjenik gradonacelnika Emil Priskic te je zahvalio DND-u Opatija, Sanji Škoric i cijelom timu na predanom radu. Opatija je referentno mjesto po mnogocemu pa tako i o po pravima djece. Eurochild konferencija održana prošle godine govori nam da nas je Europa prepoznala kao takve, porucio je Priskic. Potencijalnim europarlamentarcima djeca su porucila da se zauzmu za prava djece te da postanu promicatelji djecjih prava. Pitanja koja su djeca postavila kandidatima za Europski parlament odnosila su se ponajprije na djecja i socijalna prava te na zaštitu okoliša. Svi prisutni kandidati rekli su da ce, ako osvoje mandat, opatijske ucenike pozvati u Europski parlament.

Opatija