Predstavljen Lokalni program za mlade

Lokalni program za mlade, dokument koji je jednoglasno na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo Gradsko vijece, važan je gradski dokument i projekt, predstavljen na današnjoj konferenciji za novinare. Grad Opatija dobio je financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 55.000 kuna za projekt „Lokalni program za mlade Grada Opatije – LPZM – #lpzmGOPT“ na temelju prijave projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na srecu i Državnog proracuna za 2018. godinu. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom Žmergo te u suradnji sa Savjetom mladih Grada Opatije s ciljem informiranja, osnaživanja i ukljucivanja cim veceg broja mladih, i relevantnih dionika u lokalnoj zajednici u daljnje procese vezane za doneseni Lokalni program za mlade te upoznavanja s donesenim dokumentom i mjerama usmjerenim potrebama mladih. Aktivnosti koje se planiraju ovim projektom usmjerene su na informiranje što veceg broja mladih o politikama za mlade, ukljucenje mladih u strukturirani dijalog, motiviranje i osiguravanje prostora i prilika mladima za izražavanje vlastitih mišljenja o potrebama, interesima mladih. Takoder, želi se povecati razina aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici, kao i umrežavanje dionika u lokalnoj zajednici koji mogu doprinijeti povecaju kvalitete života mladih.Nakon procesa izrade prvog lokalnog programa za mlade Grada Opatije koji je obilježio 2018. godinu, isti je jednoglasno usvojen od strane Gradskog vijeca na sjednici održanoj 29.01.2019. godine. Kao nositelj ovog strateškog dokumenta, Grad Opatija uspješno nastavlja s aktivnostima informiranja mladih, ali i cijele zajednice da se aktivno ukljuce u razvoj sektora mladih u Opatiji, odnosno u aktivnu provedbu mjera i aktivnosti namijenjenih mladima kroz svoje aktivnosti za mlade.U sklopu projekta koji se provodi od prosinca 2018. do prosinca 2019. godine izradit ce se akcijski plan za provedbu Lokalnog programa za mlade za 2019. godinu te održati edukacija clanova Savjeta mladih i vijeca ucenika srednjih škola, zatim javna tribina i prezentacije u srednjim školama i na fakultetu, tiskat ce se Lokalni program za mlade u formi publikacije, inicirati online mjesto za informiranje mladih. Upravo se navedenim projektom želi ukljuciti mlade kao aktivne dionike u strukturirani dijalog, motivirati ih, dati im priliku za izražavanje vlastitih mišljenja o potrebama i interesima mladih, istaknula je predsjednica Udruge Žmergo Diana Kovacic predstavivši Lokalni program za mlade na konferenciji za novinare. Grad Opatija mnogo ulaže u svoje mlade sugradane i oni su nam iznimno važni. Mladima, u dobi od 15 do 30 godina, Grad dodjeljuje ucenicke i studentske stipendije, sufinancira javni gradski prijevoz za ucenike i studente, sufinancira nabavku udžbenika svim opatijskim srednjoškolcima u iznosu od 750 kuna, dodjeljuje potpore mladima nezaposlenima za dodatna usavršavanja, potice zapošljavanje i samozapošljavanje mladih osoba. Tu su i brojne pomoci svim opatijskim obiteljima, pa tako i mladim obiteljima za njihovu novorodenu djecu, od naknada za novorodene do besplatnog smještaja u djecje vrtice, usvojen je i novi poticaj za gradnju ili renoviranje stambenog prostora za mlade Opatijce kojima ih želimo potaknuti da ostanu u svom gradu. Rijec je o financijskoj potpori u visini 100 posto iznosa troškova komunalnog doprinosa, naglasio je gradonacelnik Ivo Dujmic. Savjet mladih Grada Opatije aktivno je sudjelovao u stvaranju LPZM-a Grada Opatije te upravo ovim programom želimo artikulirati interese i potrebe mladih Opatijaca, ali ujedno i koristim priliku sve mlade, ne samo Opatijce vec i one koji se ovdje školuju ili rade pozvati da se odazovu i ukljuce u naše programe, porucila je zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Opatije Sara Sušanj. Prva od znacajnijih aktivnosti namijenjena osnaživanju i informiranju mladih je dvodnevna edukacija o aktivnom sudjelovanju mladih, kako u donošenju odluka i politikama za mlade, tako i u zajednici kroz razlicita podrucja djelovanja koja ce se održati 21. i 22.2.2019. u prostoru Vile Antonio kao dugogodišnjeg neformalnog centra za mlade. Edukacija je namijenjena clanovima Savjeta mladih Grada Opatije, clanovima Vijeca ucenika srednjih škola u Opatiji, clanovima Studentskog zbora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, te svim drugim mladima u dobi od 15 do 30 godina zainteresiranima za podrucje aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici te u donošenju odluka, a sve kako bi se povecala razina aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici i bolje umrežavanje dionika u zajednici koji mogu doprinijeti kvaliteti života mladih.Predvideno je sudjelovanje 20 sudionika kojima su osigurani radni materijali, osvježenja u stankama kao i potrvde o sudjelovanju, a online prijavnica je dostupna OVDJE i na mrežnim stranicama Udruge Žmergo kao organizatora edukacije. Edukaciju ce provesti trenerski tim iskusan u razvoju politika za mlade na lokalnom, nacionalnom i EU nivou te strucnjaci u radu s mladima, posebice u podrucju informiranja i savjetovanja mladih, volontiranja, mentoriranja tijekom strucne prakse i strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.  

Opatija