Priopćenje gradonačelnika Ive Dujmića

  Poštovani sugradani,    Cinjenica je da Gradsko vijece Grada Opatije na svojoj posljednjoj sjednici nije donijelo Odluku o prodaji imovine koja je izrijekom bila planirana u Proracunu 2018., kao ni Odluku o kreditnom zaduženju kojima bi se osigurali prihodi i primici Proracuna za uravnoteženje s planiranim rashodima i izdacima za 2018.godinu, kako je bilo predloženo rebalansom.    Poznato je da su programom gradskih poticaja gradanima u Proracunu za 2018. javne potrebe narasle za 10 milijuna kuna (poticaji za novorodene, besplatan vrtic, umirovljenici), a poticaji gospodarstvu više od 3 i pol milijuna kuna (ukidanje poreza na potrošnju, poticaji za zapošljavanje, otvaranje tvrtki I OPG-ova). Te su mjere utjecale na porast kvalitete života gradana Opatije, cemu svjedoci i prošloga tjedna dobiveno priznanje na natjecaju za kvalitetu života u srednje velikim gradovima, na kojem smo osvojili visoko drugo mjesto u Hrvatskoj. Stoga su prijedlozi koje je Gradsko vijece odbilo bili logican korak za uravnoteženje Proracuna te osiguranje nastavka isplate potpore gradanima i gospodarstvu.   Donošenje privremenih mjera za uravnoteženje Proracuna, sukladno clanku 43. Zakona o proracunu, može trajati najdulje 45 dana i iduci je logican korak koji kao gradonacelnik moram poduzeti.    Novi prijedlog Izmjena i dopuna Proracuna za 2018. godinu predsjedniku Gradskog vijeca poslat cu do kraja ovoga tjedna, radi žurnog sazivanja sjednice Gradskog vijeca, kako bi privremene mjere trajale što krace.    Što se tice privremenih mjera one podrazumijevaju: obustave od izvršavanja planiranih rashoda i izdataka koji do sada nisu izvršeni u cijelosti ukljucujuci ugovore o financiranju javnih potreba s udrugama i drugim pravnim i fizickim osobama.     Drugim rijecima, Grad Opatija, privremeno, nece biti u mogucnosti isplatiti, primjerice sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce, naknade za novorodencad, poticaje za osnivanje trgovackih društava, tvrtki i OPG-ova i za zapošljavanje, 500 kuna božicnice za umirovljenike i refundiranje 840 kuna za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika i drugo. Isto tako, ugovoreni rokovi placanja prolongiraju se za 30 dana.    Što prije Gradsko vijece Grada Opatije izglasa rebalans Proracuna, ukinut ce se privremene mjere za uravnoteženje Proracuna, kako bi se nastavila realizacija planiranih aktivnosti, jer je naš zajednicki posao, prvenstveno, raditi u javnom interesu.   Ivo Dujmic, gradonacelnik Grada Opatije        

Opatija