Priopćenje Komunalca d.o.o.

 Nastavno na upite gradana, a prvenstveno zbog potrebe Društva da informira korisnike svojih usluga sa svim aspektima poslovanja sukladno profesionalnoj poslovnoj politici, izvješcujemo korisnike usluga s podrucja Grada Opatije da je uslijed informatickog kvara na sustavu ocitanja izmjerenih kolicina predanog otpada (iskljuciivo varijabilni dio cijene nove usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada) na manjem broju racuna došlo do pogrešnog obracuna cijene usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada. Smatramo da ce naši korisnici usluga s podrucja Grada Opatije uvažiti navedenu okolnost. Pozivamo korisnike koji su zaprimili racune s pogrešno obracunatom cijenom da ih svakako reklamiraju društvu Libukom Jurdani d.o.o.,. ovlaštenom za objedinjenu naplatu usluga društava Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. u uredovno vrijeme, stoji u priopcenju Uprave Komunalca d.o.o.

Opatija