Privremenom mjerom onemogućen pristup parku Tomaševac

Grad Opatija kao upisani zemljišno-knjižni vlasnik parka Tomaševac (u novoj katastarskoj izmjeri upisan kao – Javno dobro u opcoj upotrebi u vlasništvu Grada Opatije), otvorio je za javnost park površine 3.137 m2 u travnju ove godine, kada su uklonjena tri ulazna portuna koja su prijecila ulaz u njega i izvršena sanitarna sjeca cijele površine.   Nažalost, danas smo zaprimili rješenje suda kojim je po tužbi osobe koja je vlasnica kuce u parku koja je zasebna katastarska cestica koja nije vezana s parkom (i koja bespravno koristi zemljište parka jer kupovinom društvenog stana nije kupljen niti metar zemljišta koje cini park a niti je u postupku odredivanja zemljišta nužnog za redovnu upotrebu gradevine uspjela dobiti pravni osnov njegovog korištenja) donesena privremena mjeru kojom je naredena ponovna postavu tri ulazna portuna radi onemogucavanja pristupa nepoznatim osobama. Privremena mjera ostaje na snazi do pravomocnosti sudskog rješenja po tužbi.   Grad Opatija ce privremenu mjeru provesti tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana, ali ce nastaviti pravnu bitku za zaštitu javnog dobra.

Opatija