Prodaja nekretnine u Iki

Grad Opatija je 03. veljace 2019.g. objavio Javni natjecaj za prodaju nekretnine u Iki, u Primorskoj ulici broj 11, oznacene kao k.c. 818/1, u naravi dvorište, izgradeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2, upisana u zk.ul. 1328 k.o. Ika-Opric. U nekretnini se nalazi poslovni prostor salona namještaja  „2MD“. Podsjecamo, da se predmetna nekretnina nalazi u zoni namjene M2, mješovita namjena pretežno poslovna (osim stanovanja) koja pruža mogucnost širokog spektra poslovnih sadržaja ( gradevine poslovne, ugostiteljsko-turisticke, zabavne, sportske, rekreacijske, trgovacke, uslužne, društvene i dr. namjene). Više informacija o nekretnini i uvjetima javnog natjecaja vidite ovdje  

Opatija