Redovna konferencija za novinare gradonačelnika Ive Dujmića

Na redovnoj konferenciji za novinare sudjelovali su gradonacelnik Ivo Dujmic sa svojim zamjenicima Verom Anicic i Emilom Priskicem, procelnicom Upravnog odjela za financije i društvene djelatnost Tamarom Sergo i procelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filipom Vlahom. – Uprava Nove Liburnije d.o.o. izvijestila nas je jucer da je primila ponudu tvrtke Gitone Adriatic d.o.o za preuzimanje Liburnija Rivijera Hotela. Nova Liburnija ima 75 tisuca i 661 dionicu, a ponuda Gitone Adriatica iznosi 4.761,17 kunu po dionici. Odluku o ponudi ce donijeti Skupština Nove Liburnije. Rok za ocitovanje je 8. studenog, a kao clan Skupštine predsjedniku GV-a  Grada Opatije predložio sam da na sjednici GV-a 5.11. raspravimo ovu ponudu, istaknuo je gradonacelnik Ivo Dujmic. U nastavku je iznio prijedlog drugog ovogodišnjeg rebalansa Proracuna Grada Opatije, koji predlaže prvenstveno radi uskladenja prihoda i rashoda Proracuna s dosadašnjim ostvarenjem te ocekivanom projekcijom do kraja proracunske godine. Sa sadašnjih 158.129.980 kuna rebalans predlaže smanjenje Proracuna na 156.756.347 kuna. Razlozi su smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina i prihoda od pomoci, EU sredstva koja ce prispjeti u iducoj godini. Isto tako nužno je planirati povecana sredstva za poticaje poduzetnicima i sve veci broj novorodene djece na podrucju Grada Opatije. Tako se rebalansom predlaže osigurati još 200 tisuca kuna za poticaje poduzetnicima i 348 tisuca kuna za novorodenu djecu. – Proracunom za iducu 2020. godinu predlažemo uvodenje Poreza na potrošnju po stopi od 1,5 % (maksimalno moguca stopa 3 %), nastavio je Dujmic, jer kao što znate, na podrucju Grada Opatije trenutno se ne placa porez na potrošnju, što je bila mjera pomoci i poticaj ugostiteljima na podrucju Opatije obzirom na prethodno povecanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti. Medutim, na 115. sjednici Vlade RH, predstavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim se predlaže smanjenje PDV-a s 25% na 13% na usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima. Najavljeno je i smanjivanje prihoda jedinica lokalne samouprave i to nenamjenskih, poreznih prihoda kojima se financiraju sve javne potrebe. Donošenjem predložene Odluke ostvario bi se pozitivan financijski ucinak na Proracun Grada Opatije. U 2020. godini ocekuje se ostvarenje prihoda od poreza na potrošnju u iznosu od 1.500.000,00 kuna. No, istovremeno, iznimno je važno naglasiti da za poticaje poduzetnicima, od kojih se mnogi bave upravo djelatnošcu ugostiteljstva, Grad Opatija Proracunom ove godine izdvaja 1.200.000,00 kuna. Dakle, gotovo jednako koliko ostvarujemo prihoda uvodenjem ovog poreza mi poduzetnicima i vracamo kroz poticaje, obrazložio je gradonacelnik. Prijedlog Odluke ce sutra biti stavljen na javno savjetovanje koje ce trajati 15 dana te potom poslan Gradskom vijecu. Procelnik Filip Vlah predstvio je Nacrt Prijedloga Odluke o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom. – Bitna izmjena je da novi Prijedlog Odluke ukljucuje odvoz komunalnog otpada dva puta tjedno na cijelom podrucju Grada Opatije od travnja do listopada. Predložena je i povecana disciplina davatelja usluge za kojeg su takoder predvidene sankcije i postupanje u odredenim rokovima, dakle sankcije nece postojati, kao ranije, iskljucivo za korisnike usluge. Uvodi se mogucnosti da korisnik zatraži dodatni spremnik, da se jednom godišnje spremnik zamijeni vecim ili manjim, predvidena je mogucnost odlaganja ciste i uredne glomazne kartonske ambalaže koja ne stane u spremnik. Jasnije su propisane odredbe koje se odnose na odgovornosti za uništenje, oštecenje i gubitak spremnika, ostvarivanje prava na zbrinjavanje otpada u vrecicama zbog otežane pokretnosti korisnika usluge, jasno su odredena mjerila kada nekretnina nije obveznik placanja javne usluge. Isto tako prema Prijedlogu Odluke davatelj usluge ima obvezu održavanja higijene poluukopnih spremnika, rekao je Vlah. Prijedlog Odluke ce sutra biti stavljen na javno savjetovanje koje ce trajati 15 dana, razmotriti ce se sugestije te ce se dobiti konacni tekst Prijedloga Odluke koji ce biti upucen Gradskom vijecu. Na novinarsko pitanje koliko je Grad koštala organizacija manifestacije Marunada na Dobrecu i je li zadovoljan kako je bila organizirana gradonacelnik je odgovorio da je za manifestaciju izdvojeno 70 tisuca kuna, kako nije zadovoljan ukupnim dojmom te ce za iducu godinu predložiti da Marunada postane zajednicka manifestacija Opatijske rivijere i njenih turistickih zajednica na cijoj se intenzivnojoj suradnji radi. Recimo još kako ce redovne konferencije za novinare gradonacelnika sa suradnicima postati praksa Grada Opatije. Održavat ce se krajem svakog mjeseca kako bismo osigurali stalan kontakt s javnošcu, neposrednim susretima na kojima ce biti rijeci o najvažnijim temama iz rada gradske uprave, ali ce ujedno biti i prilika da novinari izravno postave pitanja koja ih zanimaju.  

Opatija