Rezultati Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji

Jucer su u Hrvatskoj održani Izbori za vijeca i predstvnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne (podrucne) samouprave. U Gradu Opatiji, prema broju gradana Grada Opatije pripadnika pojedinih nacionalnih manjina, formirano je Vijece srpske nacionalne manjine te predstavnici slovenske i talijanske nacionalne manjine. Objavljujemo rezultate izbora: VIJECE SRPSKE NACIONALNE MANJINE PREDSTAVNIK SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE PREDSTAVNIK TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

Opatija