Rješenje Vodopravne inspekcije za LRH d.o.o. u slučaju Slatine

Nakon izlaska na teren Vodopravne inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike u slucaju zagadenja morske vode na dijelu plaže Slatina, izdano je usmeno rješenje tvrtki LRH d.o.o. Opatija, na lokaciji Klaster Reminsens Premium Hotel Imperijal. U Rješenju stoji da LRH d.o.o.o. odmah onemoguci izlijevanje sanitarnih otpadnih voda u oborinski kanal te nastavno u more. U skladu s planom sanacije LRH d.o.o. mora sanirati postojecu internu kanalizaciju i dovesti je u tehnicki ispravno stanje. Rok izvršenja je 15 dana. Nakon izvršene sanacije LRH d.o.o. mora provesti kontrolu ispravnosti kanalizacije i o tome izvijestiti nadležnu inspekciju.  Ukoliko LRH d.o.o. Opatija ne postupi po rješenju Vodopravnog inspektorata prisilit ce se na izvršenje novcanom kaznom sukladno odredbama Zakona o opcem upravnom postupku kojim je propisan postupak prisilnog izvršenja nenovcanih obveza  novcanom kaznom.

Opatija