Sastanak članova UABA-e i ravnatelja opatijskih škola

Grad Opatija prepoznat je diljem zemlje po odlicnoj suradnji UABA-e i opatijskih škola na raznim projektima te u akcijama i dogadanjima koje organiziraju cuvajuci tekovine antifašisticke borbe i promicuci antifašizam kao civilizacijsku vrijednost. Na sastanku su sudjelovali gradonacelnik Ivo Dujmic, predsjednik UABA-e Bruno Starcic, pocasni predsjednik Oleg Mandic i clanovi UABA-e te ravnatelji Osnovne škole „R. K. Jeretov“ Fredi Glavan, ravnatelj Gimnazije Eugena Kumicica Opatija Oliver Kvasina, ravnateljica Hotelijersko-turisticke škole Ksenija Beljan, ravnateljica Ugostiteljske škole Sibila Roth, ravnateljica Obrtnicke škole Loredana Grdinic i profesori iz spomenutih škola koji sudjeluju u organizaciji i provedbi programa. Istaknuta su dogadanja i posjeti koji su realizirani u protekloj školskoj godini – u studenom je obilježen Medunarodni dan tolerancije u Gervaisu, u sijecnju 11. Memento, u ožujku 9. Dani antifašizma na temu „Suvremeno ropstvo“ te se 10 opatijskih ucenika pridružilo „Vlaku sjecanja“ i posjetilo  Auschwitz, u travnju je održana komemoracija u Spomen parku Jama Icici te obilježen Dan oslobodenja Opatije, a takoder su organizirani posjeti Lipi, Hreljinu, otoku Krku i Matic Poljani. Oleg Mandic posjetio je 21 obrazovnu ustanovu kod nas i u Italiji te održao predavanja na temu holokausta. Za sljedecu školsku godinu dogovoren je nastavak suradnje na projektima te neke nove aktivnosti, pa ce se tako u rujnu organizirati obilježavanje Dana pripojenja Matici zemlji, u studenom obilježiti Medunarodni dan tolerancije, u sijecnju sljedece godine obilježiti Memento, u sijecnju i veljaci provesti aktivnosti koje vodi Oleg Mandic vezane uz temu holokausta, u ožujku održati 10. Dani antifašizma te organizirati sudjelovanje ucenika na godišnjoj skupštini UABA-e, kao i posjet Jami Icici, a desetak opatijskih ucenika i sljedece ce godine sudjelovati u „Vlaku sjecanja“ i posjetiti Auschwitz, dok ce u travnju ucenici sudjelovati u obilježavanju Dana oslobodenja Opatije. Takoder je dogovoreno da se organiziraju posjeti ucenika Matic poljani, Lipi, Gorskom kotaru i Hreljinu.  

Opatija