Solidarnost na djelu

   Akcija se u cijeloj Hrvatskoj provodi sutra, u cetvrtak 11.10.2018.g. Gradsko društvo Crvenog križa Opatija tim povodom organizira niz zdravstvenih akcija na podrucju Liburnije, uz prikupljanje priloga gradana u hrani, higijenskim potrepštinama i novcanim prilozima prodajom bonova zahvalnosti, numeriranih u apoenu od 5 kuna.  Prikupljena novcana sredstva Gradsko društvo Crvenog križa Opatija ove godine rasporeduje za namjenski trošak nabave ortopedskih pomagala za potrebe slabo pokretnih i nepokretnih sugradana ( medicinski krevet, invalidska kolica, karoline).  Raspored sabirne i zdravstvene akcije: cetvrtak, 11.10.2018. – Opatija: Tržnica, od 8,30 do 11,30 sati                                                           Spar, od 9,00 do 11,30 sati petak 12.10.2018. – Ika : ispred Konzuma, od 8,30 do 10.30 sati ponedjeljak 15.10.2018. – Matulji: ispred Konzuma,od 8,30  do 10,30 sati utorak 16.10.2018. –  Lovran: ispred Konzuma, od 8,30 do 10,30 sati srijeda 17.10.2018. – Mošcenicka Draga: ispred Konzuma, od 8,30 do10,30 sati cetvrtak 18.10.2018. –  Icici: ispred Konzuma, 8,30 do 10,30 sati  

Opatija