Sufinanciranje javnog prijevoza za studente

Grad Opatija i ove akademske godine sufinancira troškove javnog prijevoza za redovite studente u visini od 33% cijene karte. Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza koji organizira KD Autotrolej d.o.o. Rijeka u visini od 33 % cijene mjesecne putne karte u akademskoj godini 2018/2019. ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedece uvjete:             – da imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije             – da su redoviti studenti visokih ucilišta na podrucju Primorsko-goranske županije             – da su upisani u akademsku godinu 2018/2019.             – da kupuju putnu kartu za relaciju od mjesta prebivališta do sjedišta visokoškolske ustanove. Zahtjev za sufinanciranje podnosi se Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije putem on-line obrasca ili tiskanog obrasca, dostupnih na web stranici i u pisarnici Grada Opatije.   Pravo se ostvaruje na osnovi odobrenog (ovjerenog) zahtjeva od strane Odjela i vrijedi za akademsku godinu 2018/2019.

Opatija