Tematsko savjetovanje gradova i općina prijatelja djece

Tematsko savjetovanje gradova i općina prijatelja djece

    Clanovi Koordinacijskog odbora „Gradovi i opcine – prijatelji djece“ Grada Opatije sudjelovali su na tematskom savjetovanju akcije „Gradovi i opcine – prijatelji djece“ pod nazivom „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“ koje se održalo u Samoboru 17. rujna 2018. godine. Savjetovanje su organizirali Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i opcine – prijatelji djece“, Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Grad Samobor. Na savjetovanju se raspravljalo o pitanjima vezanim za ulaganja u djecu, kao i o prijedlogu „djecjeg proracuna“ te su prikazani primjeri dobre prakse gradova i opcina u izdvajanjima i pracenju izdvajanja za djecu. Na savjetovanju je sudjelovalo više od 100 sudionika, strucnjaka u podrucju skrbi o djeci, predstavnika lokalnih koordinacijskih odbora, kao i lokalnih i regionalnih samouprava te organizacija i ustanova koje se bave ovim podrucjem. Sudionike savjetovanja uvodno je pozdravila prof.dr.sc. Aida Salihagic Kadic, predsjednica Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i opcine – prijatelji djece”, a nakon nje i predstavnik Djecjeg foruma Grada Samobora Petar Jurišic, zamjenica gradonacelnika Grada Samobora, gda Sanja Horvat Ivekovic, zatim predstojnica UNICEF-a za Hrvatsku, gda Valentina Otmacic, pravobraniteljica za djecu RH, gda Helenca Pirnat-Dragicevic, gda Mirela Kovac Jagar iz Ministarstva financija te g. Ivan Bošnjak, pomocnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U drugom dijelu savjetovanja održana je Panel diskusija: Kada, kako i zašto do djecjeg proracuna? na kojem su, medu ostalima, sudjelovale gda Zlata Torbarina ispred Grada Opatije i Vedrana Mihaljevic, vijecnica Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije koje su istaknule kako funkcionira sudjelovanje djece u donošenju proracuna Grada Opatije. Ovom prilikom Opatija je ponovno istaknuta kao primjer dobre prakse. Posebno je bilo zanimljivo strucno izlaganje predstavnice Ministarstva financija, gde Mirele Kovac Jagar s temom „Izrada djecjeg proracuna“ u kojem je predstavljen izradeni prirucnik „Djecji proracun – metodološki prirucnik“ kojim se korisnicima državnog proracuna pojednostavljuje izrada djecjeg proracuna, kao i godišnjeg izvještaja o izvršenju djecjeg proracuna. Takoder, najavila je kako ce prvi nacionalni djecji proracun biti izraden do kraja 2018. godine.

Opatija