Uređena Šumska šetnica Opatija-Veprinac

   U okviru projekta RIVIERA4SEASON2 financiranog iz programa prekogranicne suradnje INTERREG Slovenija-Hrvatska uredena je pješacka staza Opatija -Veprinac.  U skladu s planom revitalizacije opatijskog zaleda, Grad Opatija je, uz pomoc europskih sredstava, uredio stazu duljine 4 km koja povezuje središte Veprinca s opatijskom Slatinom. Uredenje staze odvijalo se u dvije etape od kojih je prva obuhvacala izvodenje manjih gradevinskih radova, kao što je postavljanje rukohvata, kanalica za odvodnju oborinskih voda, popravak oštecenja na kamenim stepenicama te hortikulturalno uredenje – krcenje raslinja uz šetnicu, te njegovo usitnjavanje i deponiranje. U drugoj fazi postavljena je signalizacija na trasi od 4 km, 45 smjerokaza i 10 poucnih ploca prevedenih na pet stranih jezika. Korisnici staze bit ce upoznati s poviješcu puta i Veprinca, florom i faunom liburnijskog kraja, kao i s detaljima života stanovnika Veprinca, primjerice pricom o mlekaricama koje su svakodnevno nosile mlijeko prema obali. Od ovog proljeca šumska šetnica prema Veprincu otvorena je za sve planinare, šetace i izletnike. Stazom se može krenuti iz centra Opatije, sa Slatine ili se spustiti u Opatiju, šecuci od vrha Veprinca. Podsjecamo, projekt RIVIERA4SEASON2 – zajednicka baština za zajednicku medunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri financira se u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. Ukupan budžet projekta je  840.205,00 eura, od toga su europska sredstva 714.174,25 eura. Tema projekta je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaledu Opatije i Portoroža, a s ciljem proširenja kulturno-turisticke ponude.

Opatija