Uživanje kulturne baštine

Uživanje kulturne baštine/Uživanje kulturne dedišcine  naziv je dvojezicne prezentacije dvaju europskih projekata koji se odvijaju u suradnji Hrvatska- Slovenija u sklopu Interreg programa.   Riviera4Seasons2 – Zajednicka baština za zajednicku medunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri financira se u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. Tema projekta je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaledu Opatije i Pirana, a s ciljem proširenja kulturno-turisticke ponude. Partneri na projektu su: Opcina Piran, Grad Opatija, TZ grada Opatije, TZ Portorož, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija i Fakultet za turisticne študije – Turistica, Piran. Ukupan budžet projekta je  840.205,00 eura, od toga su europska sredstva 714.174,25 eura. Projektom Mala barka 2 ostvaruje se ocuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine sjevernog Jadrana kroz turisticku valorizaciju na nacelima održivog turizma. Zahvaljujuci projektu obnovljena su mnoga tradicijska plovila s obje strane granice te otvoreno nekoliko interpretacijskih centara. Partneri na projektu su: Primorsko-goranska županija (vodeci partner), Turisticka zajednica Kvarnera, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga i Ekomuzej “Kuca o batani” Rovinj, Obcina Izola, TZ Izola, Obcina Piran, Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran. Projektni su partneri jucer u Portorožu razgledali Info centar ureden u prostoru bivših skladišta soli na obali, koja su revitalizacijom, izmedu ostalog i kroz projekt Mala barka, dobila novu namjenu: infocentar, galerija i prostor za razna društvena dogadanja. Robert Mohovic, predsjednik Koordinacije udruga za ocuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodogradevne baštine Istre i Kvarnera, predstavio je dvije barke obnovljene projektom Mala barka. Programski partneri potom su zaplovili brodom do Pirana i obišli Pomorski muzej „Sergej Mašera“ u kojem je predstavljena povijest Slovenskog primorja.  

Opatija