Zabrana loženja na otvorenom

Iz Javne vatrogasne postrojbe Opatija javljaju da od 1. lipnja 2019. na snagu stupa zabrana spaljivanja korova, odnosno biljnog otpada u vrtovima i okucnicama, sukladno važecoj Odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru, koja traje do 31. listopada ove godine.  Pripadnici JVP obavljat ce svakodnevne ophodnje cijele Liburnije s ciljem prevencije nastanka požara. Molimo gradane da poštuju ovu Odluku, odnosno zabranu spaljivanja jer je Zakonom o zaštiti od požara propisano da ce se osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novcanom kaznom u iznosu od 15 do 150 tisuca kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Kako bi se na najsigurniji nacin riješili biljnog otpada podsjecamo Vas da poduzeca Komunalac d.o.o. Jurdani i Parkovi d.o.o. Opatija posjeduju sjeckalice za usitnjavanje biljnog otpada te ih možete kontaktirati na brojeve: 505-225 Komunalac d.o.o. 401-300 Parkovi d.o.o. 

Opatija