Zamjena službenog automobila Grada Opatije nakon 11 godina

Službeni automobil HYUNDAI SONATA 2.0,  kojeg koristi gradonacelnik, nakon 11 godina ide na prodaju. Automobili proizveden 2008. godine trenutno nije u voznom stanju  i do sada je prešao 153.060 kilometara. Posljednji kvar i troškovi popravka, kao i troškovi održavanja automobila takve starosti  nisu ekonomski opravdani te se prestupilo postupku prikupljanja ponuda za najam novog službenog automobila. Automobil se planira uzeti u najam na 2 godine sa svim troškovima održavanja, osim troškova goriva. Po odabiru ponude odluka ce biti objavljena na mrežnim stranicama Grada. Pored HYUNDAI SONATA 2.0, Grad ima u vlasništvu FIAT PUNTO 1.2 proizveden 2000. godine, HYUNDAI 130 proizvede 2016. godine,  dva HYUNDAI MATRIXA 1.6. proizveden 2008. godine, HYUNDAI 120 1.2  proizveden 2010. godine.

Opatija