Započeo EU projekt ZERO WASTE BLUE

Projekt Zero Waste Blue nastavak je uspješno okoncanog EU projekta Zero Waste  koji su Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu završili prije nekoliko godina. Cilj projekta bio je analiza negativnog utjecaja na okoliš prilikom organizacije razlicitih manifestacija i javnih okupljanja. Otvaranjem novog poziva unutar programa INTERREG ITALIJA-HRVATSKA oba su partnera odlucila nastaviti sa suradnjom i zajedno s još osam partnera iz Italije i Hrvatske (Agencija za razvoj zadarske županije Zadra Nova, Dubrovacko-Neretvanska županija, Agencija za ekonomski razvoj Regije Emilia Romagna, Regija Emilia Romagna, Regija Veneto, Regija Molise, Grad Ancona i tvrtka Veneto inovacije) prijavljen je projekt Zero Waste Blue – koji zapravo kapitalizira prethodni projekt i proširuje ideju Zero Waste prilikom organizacije raznih manifestacija. Obzirom na brojnost dogadanja u Opatiji te nastavno na popularnost rekreativnog bavljenja sportom u našem gradu fokus aktivnosti stavljen je na sportsko-rekreativne manifestacije od kojih ce neke opatijske tradicionalne biti sufinancirane iz ovog izvora. Prilikom pripreme projekta svi su se partneri usuglasili da su manifestacije u sportu idealne aktivnosti za primjenu instrumenata koje poticu održivi lokalni razvoj, a turisticku destinaciju cine atraktivnijom tijekom cijele godine. Stoga su ciljevi ovog projekta koji traje 18 mjeseci: širenje ideje Zero waste, zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine kroz sportsko-rekreativne manifestacije te kreacija zajednickog turistickog proizvoda Zero Waste sport events Blue brand. Uoci pocetka sastanka održana je konferencija za medije na kojoj su sudjelovali zamjenik gradonacelnika Grada Opatije dr.sc. Emil Priskic, voditeljica projekta ZWB na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu izv.prof.dr.sc. Marinela Krstinic Nižic i voditeljica projekata u  Agenciji za ekonomski razvoj Regije Emilia Romagna Rita Trombini. Zamjenik gradonacelnika Priskic istaknuo je da mu je izuzetno drago da su se uspjeli okupiti partneri iz renomiranih institucija te promatrajuci sjedišta pojedinih partnera vjeruje da ce biti postignuta odlicna medusobna promocija. Obzirom da naš grad nosi titulu Zdravog grada i da se u našem gradu oko 4.000 osoba bavi sportskom rekreacijom, što je oko 30% populacije, mišljenja smo da je postignut odlican rezultat u vidu osviještenosti o bavljenju sportom te da Opatija zapravo itekako pripada projektu s temom sporta i održivog razvoja. Istraživanja za našu regiju su pokazala da je sportska rekreacija vrlo tražen turisticki proizvod i cak 20% gostiju u Opatiju dolazi primarno zbog bavljenja sportom i rekreacijom. Stoga Grad Opatija ovakve sadržaje prijavljuje i nastoji financirati iz fondova EU. Zajedno s Fakultetom zapravo cinimo idealne predvodnike za prakticni i znanstveni pristup u projektu zakljucio je Priskic. Marinela Krstinic Nižic u ime Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ukazala je na važnost nastavka ideje Zero Waste projekta te istaknula zadovoljstvo nastavka suradnje s Gradom Opatija. Jedan od ciljeva projekta je produljenje turisticke sezone kroz provedbu održivih, tzv. Zelenih sportskih dogadaja na lokalitetima znacajne kulturne i/ili prirodne baštine u Italiji i Hrvatskoj. Projekt ce zasigurno pridonijeti novoj suradnji svih partnera na projektu, a zajednickim radom doci ce se i do novih turistickih proizvoda korisnih za lokalni ekonomski razvoj, rekla je Krstinic Nižic. Predstavnica talijanskih partnera, Rita Trombini, predstavila je rezultate prethodnog projekta Zero Waste pritom istaknuvši dobivene rezultate, ali i iskustva sa prethodno provedenih Zero Waste dogadanja. Kako bi se postigli ciljevi projekta prekogranicni partneri ce u naredna dva dana usuglašavati aktivnosti koje su podijeljene po svakom sudioniku, a ukupna vrijednost ZWB projekta iznosi oko 860.000 EUR.

Opatija