Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu i potvrda PGŽ upućuje se na objavu u „Službene novine“ PGŽ-e

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Gradonačelnik je, dana 30. studenog 2021. godine, utvrdio konačni nacrt Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Primorsko-goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je Potvrdu kojom s potvrđuje da su mikrolokacije iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

Plan  i Potvrda objavljuju se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuju na objavu u „Službene novine“ Primorsko-goranske županije.

Plan još nije stupio na snagu.

Plan će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se od navedenog dana tek podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu. Stoga će Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja rješenjem odbaciti sve zahtjeve koji pristignu prije stupanja na snagu Plana.

Prema informaciji dobivenoj od Primorsko-goranske županije Upravnog odjela za pomorsko-dobro, promet i veze, Plan i Potvrda biti će objavljeni u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, u broju 31, sa danom 15. prosinca 2021. godine te će Plan stupiti na snagu 23. prosinca 2021. godine.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Skreće se pozornost da se zahtjevi za dodjelu koncesijskih odobrenja podnose putem pošte ili neposredno  putem pisarnice Grada Opatije.

 

————————-

(Napomena: pored dokumentacije navedene na propisanom obrascu obratiti pažnju na odredbe poglavlja IV Plana koja propisuje obvezu dodatne dokumentacije za pojedine djelatnosti).

Priloženi dokumenti

Opatija