Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Opatije

Na temelju članka 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) te članka 11. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Opatija objavljuje

OBAVIJEST

o javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opatije

 

Grad Opatija izlaže na javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opatije u razdoblju od 31. srpnja 2023. do 30. kolovoza 2023.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opatije bit će izložen na javni uvid u ulaznom holu Grada Opatije na adresi Opatija, Maršala Tita 3, svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na Prijedlog Programa do isteka roka trajanja javnog uvida. Pisane primjedbe podnose se na priloženom obrascu osobno u Pisarnicu Grada Opatije ili putem pošte na adresu Opatija, Maršala Tita 3 te na e-mail [email protected]. Primjedbe moraju biti čitko napisane uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja prigovora. Prigovori koji su podneseni izvan roka, nečitko napisani prigovori i prigovori podneseni bez navođenja podataka o podnositelju neće biti uzeti u razmatranje.

GRAD OPATIJA

Izvješće s provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću se nalazi u priloženim dokumentima.

 

Karta poljoprivrednog zemljišta

 

Priloženi dokumenti

Opatija