Javno savjetovanje – Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Javno savjetovanje – Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

Predložena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom je na javnom savjetovanju u trajanju od 15 dana. Značajna je izmjena, s ciljem dodatnog doprinosa održavanju čistoće Grada Opatije, zahtjevati od korisnika javne usluge da svoj komunalni otpad predaju na sakupljanje pružatelju javne usluge (KOMUNALAC d.o.o.) najmanje jednom mjesečno, a ne jednom godišnje kao što je do sada bilo regulirano. Time će se dodatno onemogućiti da korisnici javne usluge svoj komunalni otpad odlažu na nezakonit način.

Javno savjetovanje otvoreno je do 20. rujna 2021. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected] ili putem pošte na adresu Grad Opatija, M. Tita 3, Opatija –„javno savjetovanje – javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada“.

Priloženi dokumenti

Opatija