Održana prva radionica u tijeku izrade interpretacijskog plana za vilu Angiolina s perivojem

U gradskoj vijecnici Grada Opatije održala se prva u nizu radionica koja za cilj ima definirati Interpretacijski plan za vilu Angiolinu s perivojem, koji bi integralno sagledao interpretaciju najvrednije kulturne i prirodne baštine Grada Opatije. Radionicu su vodile predstavnice MUZE-a cija je osnovna zadaca povezati znanja iz podrucja interpretacije kulture i prirode, zaštite kulturnih dobara i muzeologije, kulturnih politika i kulturnog turizma s vještinama kulturnog i baštinskog menadžmenta. Kako su navele u uvodnom predavanju, cilj je kvalitetno interpretirati baštinu koja stimulira razlicita osjetila korisnika te unapreduje razumijevanje baštine medu širom ciljnom skupinom korisnika – korisnici interpretacije baštine razvijaju svijest o potrebi ocuvanja baštine i postaju aktivniji su-dionici u tim procesima. Skup je otvorio zamjenik gradonacelnika dr.sc. Emil Priskic a u kreativnom procesu radionice mapiranja sudjelovali su predstavnici Konzervatorskog odjela u Rijeci, Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, JU Priroda, Hrvatskog muzeja turizma, Parkova Opatija, gradskog odjela za prostorno uredenje te izradivaci projektne dokumentacije obnove vile i rasadnika u perivoju, izmedu ostalih dr.sc. Biserka Dumbovic Bilušic, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurkovic te mr.sc. Sonja Šišic. Interpretacijski plan predlaže i opisuje jedinstvenu i autenticnu interpretacijsku infrastrukturu, medije i alate interpretacije koji nastaju na temelju valorizacije i prioritizacije baštinskih resursa i prica koji najautenticnije komuniciraju duh mjesta Grada Opatije, odnosno njenog najvrjednijeg kulturnog i parkovnog baštinskog lokaliteta – Vile Angioline s perivojem.

Opatija