Javni poziv – sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje sunčanih elektrana na krovove obiteljskih kuća

Grad Opatija sufinancira izradu projektne dokumentacije za postavljanje sunčanih elektrana na krovove obiteljskih kuća                 

Slijedom objavljenog Javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/22 od dana 28. rujna 2022. godine), Grad Opatija 14. listopada 2022. godine, raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Opatije u 2022. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na krovove obiteljskih kuća na području Grada Opatije.

Cilj projekta je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije te ušteda na potrošnju električne energije po kućanstvu na području Grada Opatija.

Iznos bespovratnih financijskih sredstava koje podnositelji zahtjeva-korisnici mogu ostvariti je do 50% vrijednosti iznosa troška izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, bez PDV-a, maksimalno do 3.000,00 kuna po korisniku. Zahtjevi će se razmatrati prema redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, a preostale prijave neće se uzimati u obzir.

Cjelokupni tekst Javnog poziva te pripadajući obrasci dostupni su u prilogu:

Priloženi dokumenti

Opatija