Programi poticanja poduzetništva

Gradsko vijeće Grada Opatije je, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2022. godine, donijelo Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2022. godini.
KONTAKT
Armen Gurguška, mag. iur.
tel. 051 680 158
[email protected]
[email protected]
 
Maršala Tita 3

HR – 51410 Opatija

 

1. POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA

za svaku novozaposlenu osobu (s navršenih 30 godina)

 jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

 12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno

za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina

 jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i

 12 mjesečnih poticaja u visini od 25% bruto plaće, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno

za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom

 jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i

12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 4.000,00 kuna mjesečno

 

2. POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI U SVRHU SAMOZAPOŠLJAVANJA

za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja

jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

12 mjesečnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna

 

3. POTICAJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U ZALEĐU I NA PODRUČJU POJEDINIH MJESNIH ODBORA

12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 2.000,00 kuna mjesečno.

 

4. POTICAJI ZA TROŠKOVE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA I OBRTNIKA

Iznos poticaja iznosi 50% od iznosa opravdanih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna godišnje.

 

5. POTICAJI ZA TROŠKOVE DIGITALIZACIJE POSLOVANJA I DIGITALNI MARKETING

Iznos poticaja iznosi 50% od iznosa opravdanih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6. POTICAJI ZA TROŠKOVE PRIJAVE NA NATJEČAJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA

Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova sastoje se od subvencije troškova konzultantskih usluga u visini 50% stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna.

 

7. POTICAJI ZA TROŠKOVE NABAVE I UGRADNJE OPREME I STROJEVA TE ZAMJENE POSTOJEĆE OPREME I STROJEVA

Iznos poticaja iznosi 50% od iznosa opravdanih troškova, a najviše 20.000,00 kuna godišnje.

Najmanji iznos pojedinačnog ulaganja je 10.000,00 kuna (bez PDV-a), a najveći iznos 100.000,00 kuna (bez PDV-a).

Poticaj se ne može odobriti za nabavu vozila, namještaja, pametnih telefona, pametnih satova, smart tv uređaja i ostale multimedijalne i elektroničke opreme te za nabavu rabljene opreme i strojeva.

 

8. POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE PO PROGRAMIMA KREDITIRANJA KOJE RASPISUJE PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA I/ILI NADLEŽNA MINISTARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I/ILI PO PROGRAMIMA HBOR-A I/ILI NA KREDITE ZAKLJUČENIM S POSLOVNOM BANKOM

Grad Opatija subvencionira dio redovne kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini do maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna na godišnjoj razini.

POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE ZA FINANCIRANJE PROJEKATA ZA KOJA SU ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA

Grad Opatija subvencionira trošak redovne kamate u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Ukupan iznos poticaja s osnove kamate na kredite može iznositi najviše do 100.000,00 kuna u 2022. godini.

Vijesti

Opatija