Programi poticanja poduzetništva

Gradsko vijeće Grada Opatije je, na sjednici održanoj dana 11. svibnja  2023. godine, donijelo Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini.

Na temelju članka 42. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) Gradonačelnik Grada Opatije objavljuje Javni poziv poduzetnicima i fizičkim osobama s područja Grada Opatije na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini

te sljedeće obrasce

Zahtjev za dodjelu poticaja po programu

Podaci o zaposlenim osobama

Izjava o primljenim potporama male vrijednosti

KONTAKT
Armen Gurguška, mag. iur.
tel. 051 680 158
[email protected]
[email protected]
 
Maršala Tita 3

HR – 51410 Opatija

 

1. POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA

za svaku novozaposlenu osobu (s navršenih 30 godina)

 jednokratni poticaj u iznosu od 1.330,00 EUR i

 12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 330,00 EUR mjesečno

za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina

 jednokratni poticaj u iznosu od 1.500,00 EUR i

 12 mjesečnih poticaja u visini od 30% bruto plaće, a najviše do 500,00 EUR mjesečno

za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom

 jednokratni poticaj u iznosu od 2.000,00 EUR i

12 mjesečnih poticaja u visini do 40% bruto plaće, a najviše do 700 EUR mjesečno

2. POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OBRTA ILI SLOBODNIH ZANIMANJA

jednokratni poticaj u iznosu od 1.330,00 EUR i

12 mjesečnih poticaja u iznosu od 265,00 EUR

3. POTICAJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U ZALEĐU I NA PODRUČJU POJEDINIH MJESNIH ODBORA

12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 265,00 EUR mjesečno.

4. POTICAJI ZA TROŠKOVE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA I OBRTNIKA

Iznos poticaja iznosi 50% od iznosa opravdanih troškova, a najviše do 400 EUR godišnje.

5. POTICAJI ZA TROŠKOVE DIGITALIZACIJE POSLOVANJA I DIGITALNI MARKETING

Iznos poticaja iznosi 50% od iznosa opravdanih troškova, a najviše do 2.000,00 EUR godišnje.

6. POTICAJI ZA TROŠKOVE PRIJAVE NA NATJEČAJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA

Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova sastoje se od subvencije troškova konzultantskih usluga u visini 50% stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 2.655,00 EUR.

7. POTICAJI ZA TROŠKOVE NABAVE I UGRADNJE OPREME I STROJEVA TE ZAMJENE POSTOJEĆE OPREME I STROJEVA

Iznos poticaja iznosi 50% od iznosa opravdanih troškova, a najviše do 2.655,00 EUR godišnje.

Najmanji iznos pojedinačnog ulaganja je 1.327,22 EUR (bez PDV-a).

Poticaj se ne može odobriti za nabavu vozila, namještaja, pametnih telefona, pametnih satova, smart tv uređaja i ostale multimedijalne i elektroničke opreme te za nabavu rabljene opreme i strojeva.

8. POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE PO PROGRAMIMA KREDITIRANJA KOJE RASPISUJE PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA I/ILI NADLEŽNA MINISTARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I/ILI PO PROGRAMIMA HBOR-A I/ILI NA KREDITE ZAKLJUČENIM S POSLOVNOM BANKOM

Grad Opatija subvencionira dio redovne kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini do maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 2.655,00 EUR na godišnjoj razini.

POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE ZA FINANCIRANJE PROJEKATA ZA KOJA SU ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA

Grad Opatija subvencionira trošak redovne kamate u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 2.655,00 EUR na godišnjoj razini.

Ukupan iznos poticaja s osnove kamate na kredite može iznositi najviše do 13.300,00 EUR u 2023. godini.

9. SAVJETOVANJE PODUZETNIKA

Savjetovanje će pružiti stručne službe Grada Opatije u suradnji s pravnim stručnjakom najviše do iznosa od 200,00 EUR vrijednosti usluge, uvećano za porez na dodatnu vrijednost po korisniku godišnje.

Savjeti obuhvaćaju područje osnivanja, registracije, doregistracije, prestanka djelovanja poslovnog subjekta, mogućnost korištenja EU fondova te prava i obaveza po općim aktima Grada Opatije kojima se uređuje zakup poslovnih prostora, plaćanje javnih davanja, komunalni red, potpore i slično. Savjetovanje ne uključuje porezno savjetovanje.

Vijesti

Opatija