15. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21) sazivam

 

15. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

koja će se održati 25. srpnja 2023. godine (utorak) s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Komisije
  2. Prijedlog odluke o imenovanju novonastale ulice (kolnopješakog puta)  radnog imena „Trinajstovica“ u Opatiji u Ulicu Stojana Osojnaka
    Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
  3. Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata
    Izvjestiteljica: Tamara Sergo, pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti
  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Gada Opatije za 2023. godinu
    Izvjestiteljica: Tamara Sergo, pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti

 

    PREDSJEDNICA KOMISIJE
Dalia Kanceljak, v.r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija