Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam za Listu reda prvenstva

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je Grad Opatija 11. rujna 2023. raspisao Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam za Listu reda prvenstva prema kriteriju dobi i Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam za Listu reda prvenstva prema kriteriju socijalnog statusa.

Javni poziv će biti otvoren 30 dana, odnosno zaključno s 11. listopada 2023. te će u tom roku svi zainteresirani moći podnositi zahtjeve. Zahtjevi koji budu predani izvan roka neće se razmatrati.

Zahtjevi za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na Listu, podnose se na posebnom obrascu koji je sastavni dio javnog poziva.

Sve dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresu [email protected] te na brojeve telefona 051/680-125 (Mia Cvijetić) i 051/680-126 (Davorka Filipović).


Dokumenti prema kriteriju dobi:

 


 

Dokumenti prema kriteriju socijalnog statusa:

Opatija