Odgoda plaćanja i obročna otplata – javna davanja

Opis usluge
Odgoda plaćanja i obročna otplata za javna davanja:

– komunalna naknada
– komunalni doprinos
– spomenička renta
– porez na korištenje javnih površina

Zakonska obaveza Zakonska mogućnost temeljem Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 31/21)
Pristojba
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjeva do 30 dana
Način predavanja zahtjeva – Osobnom predajom u pisarnici Grada Opatije (svaki radni dan od 9 do 14 h)
– Putem pošte na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala tita 3, 51410 Opatija,
– e-mailom na adresu: [email protected]
Obrazac Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu na ime javnih davanja
Zahtjev za odgodu, obročnu otplatu i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe
Potrebni dokumenti

Izvadak sa stanjem duga
Sredstvo osiguranja plaćanja: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, zadužnica i jamstva drugih trgovačkih društava solidnog boniteta:

• za pravne osobe
– ako iznos potraživanja prelazi 25.000,00 kuna

– ako se odgoda naplate traži na razdoblje duže od 12 mjeseci

• za fizičke osobe (građane)
– ako iznos potraživanja prelazi 50.000,00 kuna

– ako se odgoda naplate traži na razdoblje duže od 12 mjeseci

Odgovorne službe Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti
Adresa Maršala Tita 3, 51410 Opatija
Osobe za kontakt Marija Randić
Telefon: 051 680 140
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranaka ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Opatija