Odgoda plaćanja i obročna otplata – javna davanja

Opis usluge
Odgoda plaćanja i obročna otplata za javna davanja:

– komunalna naknada
– komunalni doprinos
– spomenička renta
– porez na korištenje javnih površina

Zakonska obavezaZakonska mogućnost temeljem Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 45/22)
Pristojba
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjevado 30 dana
Način predavanja zahtjeva– Osobnom predajom u pisarnici Grada Opatije (svaki radni dan od 9 do 14 h)
– Putem pošte na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala tita 3, 51410 Opatija,
– e-mailom na adresu: [email protected]
Obrazac

Odgoda plaćanja i obročna otplata duga na ime javnih davanja

Zahtjev za otpis i djelomičan otpis potraživanja- JAVNA DAVANJA

Potrebni dokumenti

Izvadak sa stanjem duga
Sredstvo osiguranja plaćanja: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, zadužnica i jamstva drugih trgovačkih društava solidnog boniteta:

  • za pravne osobe
    – ako iznos potraživanja prelazi 3.400,00 EUR/25.617,30 kn po fiksnom tečaju konverzije 7,53450

– ako se odgoda naplate traži na razdoblje duže od 12 mjeseci

  • za fizičke osobe (građane)
    – ako iznos potraživanja prelazi 6.600,00 EUR/49.727,70 kn po fiksnom tečaju konverzije 7,53450

– ako se odgoda naplate traži na razdoblje duže od 12 mjeseci

Odgovorne službeUpravni odjel za financije i društvene djelatnosti
AdresaMaršala Tita 3, 51410 Opatija
Osobe za kontaktMarija Randić
Telefon: 051 680 140
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranakaponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Opatija